Fundusz Edukacyjny 2009/2010. Lista dofinansowanych projektów.

Wtorek, 30 Listopad 1999 00:00:00
Projekty Fundacji Świętego Mikołaja » Program Grunt to rodzina » Dofinansowane projekty » Fundusz Edukacyjny 2009/2010. Lista dofinansowanych projektów.


alt

Zakończyliśmy konkurs na przedsięwzięcia edukacyjne dla rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych, organizowany w ramach kampanii Grunt to rodzina. Aż 155 projektów z całej Polski otrzymało dofinansowanie z Funduszu Edukacyjnego stworzonego specjalnie na ten cel. W piątej edycji konkursu na konto Funduszu wpłynęła rekordowa kwota ponad 1,126 miliona złotych!

Rodzinne domy dziecka oraz organizacje pożytku publicznego, które otrzymały dofinansowanie:

Niepełnosprawni - tak samo zdolni! Cz. III

Rodzinny Integracyjny Dom Dziecka w Warszawie
34 pkt., kwota dofinansowania: 9880 zł
Specjalistyczne zajęcia wyrównawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo i opóźnionych rozwojowo. Projekt obejmie pomocą siedmioro dzieci. Prowadzone będą zajęcia muzyczne, plastyczne, indywidualne zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia z języka angielskiego, w sumie prawie 500 godzin zajęć.

Myślę, więc jestem. III edycja
Dom Rodzinny w Toruniu, ul. Smocza 11/13
34 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Korepetycje z matematyki, jęz. polskiego i jęz. angielskiego dla sześciorga wychowanków oraz zajęcia terapeutyczne dla jednego wychowanka.

Byłem, więc umiem
Rodzinny Integracyjny Dom Dziecka w Warszawie
33,5 pkt., kwota dofinansowania: 9900 zł
Pieniądze z dotacji przeznaczone zostaną na współfinansowanie wyjazdowych zajęć wyrównawczych dla dziesięciu osób.

Wspólnie pójdziemy tą droga - kontynuacja projektu
Rodzinny Dom Dziecka w Małogoszczu
33,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
W ramach projektu w czasie roku szkolnego prowadzone będzie pomoc w nauce dla sześciorga wychowanków, głównie z przedmiotów ścisłych, a także zapewniona będzie bieżąca pomoc w odrabianiu lekcji.

Każdy ma jakiegoś bzika...

Rodzinny Dom Dziecka "Mały Książe" w Krakowie
33 pkt., kwota dofinansowania: 8550 zł
Pieniądze z dotacji zostaną przeznaczone na opłacenie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania, oraz sprawność fizyczną dzieci, m.in. zajęcia z emisji głosu dla wychowanki, która marzy o zawodzie tłumacza, kurs prawa jazdy dla najstarszego wychowanka, lekcje rysunku, opłacenie członkowstwa w klubie piłki nożnej, gimnastyka akrobatyczna, taniec towarzyszki, aikido, jazda na łyżwach oraz kurs z jęz. angielskiego.

Aktywność moją szansą na lepszy rozwój
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Rybniku
33 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie zajęć rozwojowych: hipoterapii z elementami nauki jazdy konnej oraz nauki pływania. Pomocą zostanie objętych dziesięcioro wychowanków.

Mówimy po angielsku i muzykujemy ze św. Mikołajem
Niepubliczna Placówka Rodzinna w Nowym Garbowie
33 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Dzięki dotacji zostaną sfinansowane: kurs języka angielskiego dla dwóch wychowanków, nauka w Społecznej Szkole Muzycznej dla dwojga dzieci, lekcje języka angielskiego dla trójki dzieci oraz lekcje gry na perkusji w domu dla dwóch chłopców (kontynuacja).

Fajne koreczki dla naszej dziateczki - kontynuacja
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Siedlcach
33 pkt., kwota dofinansowania: 7200 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie korepetycji z matematyki, fizyki i chemii dla piątki wychowanków.

Wiedza i języki obce szansą na przyszłość cz. II
Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Wołominie
33 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Kontynuacja nauki języka niemieckiego w szkole językowej dla dwójki dzieci oraz języka angielskiego dla ósemki dzieci. W ramach projektu odbędą się również zajęcia wyrównawcze dla dziecka z FAS.

Z angielskim na Ty, cz. II
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Kawęczynie
33 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Pieniądze uzyskane z dotacji zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów logopedy i nauczyciela języka angielskiego oraz podręczników koniecznych do przeprowadzenia zajęć.

Korepetycje i stypendia - kontynuacja
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Koszęcinie
33 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Pomoc finansowa zostanie przeznaczona na opłacenie czesnego w szkołach muzycznych, opłatę za studia na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, zakup komputera i korepetycje. Z pomocy skorzysta ośmioro dzieci i jeden opiekun.

How are you? In cyber world
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Brodach Starych
33 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Pieniądze uzyskane z dotacji zostaną przekazane na pokrycie kosztów korepetycje z języka angielskiego i niemieckiego, nauk matematyczno-przyrodniczych i informatyki dla sześciorga wychowanków.

Wyrównywanie szans edukacyjnych
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Rybniku
32,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych i rozwojowych z matematyki, informatyki, języka angielskiego i logopedii. Pomocą zostanie objętych trzynaścioro dzieci.

Edukacja z teatrem

Rodzinny Dom Dziecka w Miąsowej
32,5 pkt., kwota dofinansowania: 9250 zł
Pieniądze będą przeznaczone na opłacenie biletów do teatru, zajęć dla dzieci metodą dramy, wspierające rozwój emocjonalny, aktywność społeczną i integrację dla dzieci oraz zakup pomocy edukacyjnych.

Musimy dać im szansę II
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie
32,5 pkt., kwota dofinansowania: 8700 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie zajęć reedukacyjnych dla trzech wychowanek. Projekt ma na celu uzupełnienie braków z programu szkolnego i przeciwdziałanie dysproporcji między wychowankami a ich rówieśnikami.

Umiem język angielski jak koleżanki i koledzy
Placówka Rodzinna nr 6 w Radomiu
32 pkt., kwota dofinansowania: 6160 zł
Pieniądze z dotacji będą przeznaczone na opłacenie trzem wychowankom nauki języka angielskiego (kontynuacja) oraz na korepetycje z chemii dla maturzystki.

Dobry wypoczynek
Rodzinny Dom Dziecka w Składowicach
32 pkt., kwota dofinansowania: 4 840 zł
Dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie wypoczynku letniego dziewięciorgu wychowankom na kolonii profilaktycznej w Kołobrzegu, przeznaczonej dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologią.

Zdobywanie wiedzy i umiejętności kluczem do jutra cz. II
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Wołominie
32 pkt., kwota dofinansowania: 9980 zł
Dotacja pokryje koszty wyjazdu edukacyjnego do Kruklanek, w trakcie którego zaplanowane są warsztaty rzeźbiarskie i ceramiczne oraz działania wyrównawczo-terapeutyczne. Z pomocy skorzysta jedenastoosobowa rodzina. W ciągu roku zaplanowane są wyjazdy na pływalnie.

Jak ryba w wodzie
Rodzinny Dom Dziecka w Brzozowie
32 pkt., kwota dofinansowania: 2560 zł
Pieniądze z dotacji przeznaczone będą na kontynuację zajęć z doskonalenia pływania dla ośmiorga wychowanków.

W tęczowy świat ze świętym Mikołajem
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc"
32 pkt., kwota dofinansowania: 7150 zł
W ramach projektu odbędą się zajęcia warsztatowe nt. dojrzewania, dla dzieci nieśmiałych i origami oraz wyjazd na turnus socjoterapeutyczny w Myśliborzu. Łącznie z pomocy skorzysta siedemdziesięcioro dwoje dzieci.

Edukacja z charakterem II
Rodzinny Dom Dziecka im. Serca Jezusa w Lublinie
32 pkt., kwota dofinansowania: 8140 zł
Pieniądze z dotacji zostaną przeznaczone na kurs edukacyjny "Pre Mądre Dziecko", kursy z języka angielskiego oraz korepetycje z matematyki i fizyki. W projekcie weźmie udział siedmioro wychowanków.

Rozwijamy skrzydła, cz. 2
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Poznaniu
31,5 pkt., kwota dofinansowania: 7950 zł
W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia taneczne dla dwójki dzieci, zajęcia na pływalni dla dwójki dzieci, zajęcia z instruktorem nauki gry na gitarze dla 16-letniego chłopca, zakupiona zostanie nowa gitara, aparat fotograficzny, opłacony zostanie roczny kurs nauki jęz. angielskiego dla jednej dziewczynki i pobyt siedmiorga dzieci na zimowisku.

Poznaję świat rozwijam siebie

Rodzinny Dom Dziecka "Tęczowy Ogród" w Krakowie
31,5 pkt., kwota dofinansowania: 5976 zł
Projekt zakłada umożliwienie wychowankom kontynuacji nauki języka angielskiego, a także rozwijania zainteresowań i pasji. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na opłacenie kursu językowego (2 dzieci), kursu tanecznego (3 dzieci), szkółki piłkarskiej (1 dziecko), zajęć karate (1 dziecko), zajęć plastycznych (1 dziecko).

Ćwicz swoje zwoje
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Nowym Bronowie
31,5 pkt., kwota dofinansowania: 5680 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie grupowych zajęć terapeutycznych, zajęć profilaktycznych dla dzieci w ramach programu "Trening Zastępowania Agresji", indywidualna terapia matematyki oraz dogoterapia. Z pomocy skorzysta ośmioro dzieci oraz dwóch opiekunów.

Mówimy i rozumiemy - z językiem angielskim w przyszłość III

Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wołominie
31,5 pkt., kwota dofinansowania: 9820 zł
Kontynuacja całorocznych zajęć z języka angielskiego dla siedmiorga dzieci.

W krainie trzech kultur
Rodzinny Dom Dziecka w Brzozowie
31,5 pkt., kwota dofinansowania: 5250 zł
Pieniądze z dotacji przeznaczone będą na edukacyjny wyjazd dziesięcioosobowej rodziny w region graniczącego z Czechami powiatu kamiennogórskiego i okolic nazywanego Krainą Trzech Kultur.

Pomagając innym pomagasz sobie
Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku
31,5 pkt., kwota dofinansowania: 8300 zł
W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu turystycznego, spływ z niepełnosprawnymi Czarną hańczą i Kanałem Augustowskim, uczestnictwo w obozie integracyjnym pod namiotami w Żylinach nad Kanałem Augustowskim i w skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dodatkowo elementami projektu będą dwa wyjazdy do Torunia oraz kurs wspinaczkowy jednej wychowanki. Z pomocy skorzysta łącznie sześcioro dzieci i dwóch opiekunów.

Poznajemy geografię - Uczymy się historii
Rodzinny Dom Dziecka Fundacji "Happy Kids" w Łodzi, ul. Jarowa
31,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Dzięki dotacji dziewięcioosobowa rodzina wybierze się w czternastodniową podróż po Europie. W programie przewidziane jest zwiedzanie Frankfurtu, Strasburgu, Lyonu, Avignon, Marseille, Sant Tropez, Tulonu, Barcelony, Paryża i Berlina.

Teatr domowy
Rodzinny Dom Dziecka w Piastowie
31,5 pkt., kwota dofinansowania: 4920 zł
W ramach projektu dziewięcioosobowa rodzina weźmie udział w całorocznych zajęciach teatralnych.

Edukacja na najwyższym poziomie
Rodzinny Dom Dziecka w Łodzi, ul. Ciechocińska 10
31,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Środki będą przeznaczone na pobyt w schronisku na Polanie Głodówka. Projekt wspólny czterech rodzinnych domów dziecka. W czasie wyjazdów odbędą się spotkania z psychologiem i terapeutą, cykliczne spotkania warsztatowe, różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, wycieczki piesze po okolicy.

Wiedzieć więcej, lepiej pomagać
Rodzinny Dom Dziecka w Paczynie
31,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Projekt składa się z dwóch etapów: obozu szkoleniowo-integracyjno-wypoczynkowego na Mazurach dla dwóch rodzinnych domów dziecka oraz cyklicznych spotkań w ramach grupy wsparcia.

Każdy ma swoją drogę - kontynuacja
Rodzinny Dom Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie
31,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Środki z dotacji zostaną przeznaczone na opłacenie zajęć pozalekcyjnych dla dziewięciorga wychowanków. W ramach projektu zostaną zrealizowane: kurs języka angielskiego dla sześciu osób, kurs języka niemieckiego dla jednej osoby, kurs języka japońskiego dla jednej osoby, zajęcia pływackie na basenie dla sześciu osób oraz treningi jeździeckie, zostaną zakupione podręczniki, sprzęt sportowy i opłacone czesne w niepublicznym liceum sportowym.

Wiedza i wykształcenie - nasza najlepsza inwestycja w przyszłe, samodzielne życie
Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie
31 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Dzięki dotacji sfinansowane zostaną korepetycje z języka angielskiego oraz przedmiotów ścisłych przygotowujących do matury dla jednego wychowanka, kurs języka angielskiego oraz korepetycje z przedmiotów ścisłych dla trzech wychowanek.

Cudze chwalicie swego nie znacie
Rodzinny Dom Dziecka w Miąsowej
31 pkt., kwota dofinansowania: 4594 zł
Dotacja pokryje koszty zrealizowania 4 wycieczek edukacyjnych, które poszerzą wiedzę dzieci w dziedzinie przyrody, geografii i historii. Ośmioosobowa rodzina zwiedzi okolice Bałtowa, ogród botaniczny "Ogród na Rozstajach", Świętokrzyski Park Narodowy, zabytki i ZOO w Krakowie.

My się nie lenimy, tylko się uczymy
Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Międzylesiu
31 pkt., kwota dofinansowania: 8400 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie kursu przygotowującego do matury, korepetycji z języka francuskiego przygotowujących do testu gimnazjalnego oraz korepetycji z matematyki i fizyki. Z pomocy skorzysta sześcioro dzieci.

Świat stoi dla nas otworem, a kluczem jest nasza wiedza
Rodzinny Dom Dziecka nr 7 w Gdyni
31 pkt., kwota dofinansowania: 6260 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na zajęcia z języka angielskiego dla dziesięciorga dzieci.

Wyrównujemy zaległości
Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu
31 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Dotacja umożliwi opłacenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów ścisłych i języków obcych dla dziewięciorga dzieci.

Wakacje z historią i geografią

Rodzinny Dom Dziecka nr 5 w Szczecinie
31 pkt., kwota dofinansowania: 7407,74 zł
W ramach projektu ośmioosobowa rodzina przejedzie trasę ponad 2000 km, od Szczecina, przez Cedynię, Siekierki, Międzyrzecz, Złotoryję, Żagań, Legnicę, Głogów, Kudowę, Góry Stołowe, Srebrną Górę, Kraków, Wieliczkę, Poznań, Gniezno i Biskupin zapoznając się z historią i geografia tych miejsc.

Historia i dzień dzisiejszy Wielkopolski
Rodzinny Dom Dziecka "Prom" w Koninie
31 pkt., kwota dofinansowania: 8660 zł
Pieniądze będa przeznaczone na sfinansowanie cyklu wycieczek integracyjnych po Wielkopolsce. W planie jest zwiedzanie m.in. Kruszwicy, Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i Poznania. W projekcie oprócz rodzinnego domu dziecka wezmą udział dwa pogotowia opiekuńcze.

Równy start dla wszystkich - kontynuacja projektu
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Rudzie Śląskiej
31 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Projekt ma na celu podniesienie sprawności czytania poprzez trening szybkiego czytania, poprawę koncentracji, pamięci, szybkiego kojarzenia. Siedmioro wychowanków weźmie udział w kursie "Mądre Dziecko" i kursie języka angielskiego.

Maziarz z Łosia, czyli beskidzkim szlakiem Łemków
Rodzinny Dom Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie
31 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Czterotygodniowy wyjazd szlakiem drewnianych łemkowskich cerkwi, poznanie zabytków i historii z nim zawiązanych. Z pomocy skorzysta jedenastoosobowa rodzina.

Uczymy się i rehabilitujemy górskim szlakiem poznając architekturę drewnianą Podhala i Spiszu

Rodzinny Dom Dziecka w Gąsawie
31 pkt., kwota dofinansowania: 6990 zł
Przyznana dotacja pozwoli na opłacenie pobytu dzieci w górach oraz poznanie Czarnej Góry, Bukowiny Tatrzańskiej, Rusinowej Polany i Sanktuarium Królowej Tatr, Zakopanego, Nowego Targu, wejście na Grapę, wjazd na Kasprowy Wierch. Dzięki środkom zrealizowana zostanie rehabilitacja ruchowa, psychiczna, terapia poprzez kontakt ze zwierzętami.

Bliskie spotkania z kultura i przyrodą
Rodzinny Dom Dziecka na 1 w Poznaniu
30,5 pkt., kwota dofinansowania: 7107 zł
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania: comiesięczne wyjścia do kina, teatru animacji i teatru muzycznego, 3-dniowy wyjazd edukacyjny do Warszawy, wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego w Wielkopolsce, wyjazd na weekend do Puszczy Zielonki. Z pomocy skorzystają dziewięcioro dzieci i dwóch opiekunów.

Św. Mikołaj pomaga poznawać historię i piękno naszego kraju
Rodzinny Dom Dziecka w Głogowie
30,5 pkt., kwota dofinansowania: 7515 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie dziesięciodniowego pobytu wychowanków w Srebrnej Górze, opłacenie zajęć "terapia kontaktem z koniem", zakupienie biletów wstępu m.in. do Muzeum Papiernictwa i Aquaparku, pokrycie kosztów przejazdu oraz wycieczek dydaktycznych. Projekt realizowany wspólnie z Rodzinnym Domem Dziecka w Przedmościu.

Św. Mikołaj pomaga poznawać historię i piękno naszego kraju
Rodzinny Dom Dziecka w Przedmościu
30,5 pkt., kwota dofinansowania: 7515 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie dziesięciodniowego pobytu wychowanków w Srebrnej Górze, opłacenie zajęć "terapia kontaktem z koniem", zakupienie biletów wstępu m.in. do Muzeum Papiernictwa i Aquaparku, pokrycie kosztów przejazdu oraz wycieczek dydaktycznych. Projekt realizowany wspólnie z Rodzinnym Domem Dziecka w Głogowie.

Mikołaj - razem z nami
Rodzinny Dom Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie
30,5 pkt., kwota dofinansowania: 9000 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie krótkich wyjazdów turystyczno-poznawczych w okolice Bielska Podlaskiego oraz wycieczki do Zakopanego dla sześciorga dzieci i dwóch opiekunów.

Matematyczno-angielskie przeboje otwierają nam świata podwoje - kontynuacja

Dom Rodzinny w Żabcach
30,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie wychowanków do matury z języka angielskiego i z matematyki. Pozostałe dzieci skorzystają z lekcji angielskiego.

Znasz angielski - idziesz dalej
Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Kielcach
30,5 pkt., kwota dofinansowania: 5000 zł
W ramach projektu sfinansowane zostaną kursy i korepetycje z języka angielskiego dla czworga wychowanków.

Sport i edukacja na wakacjach - razem raźniej
Placówka "Dom Przy Sercu" w Gdańsku
30,5 pkt., kwota dofinansowania: 5460 zł
Projekt realizowany będzie wspólnie przez dwa rodzinne domy dziecka i przewiduje pobyt łącznie 10 wychowanków na 28-dniowych koloniach letnich o charakterze edukacyjno-sportowym w Przywidzu. W programie są zajęcia sportowe i edukacyjne, m.in. naukę gry w piłkę siatkową, zawody w unihokeja, gimnastykę korekcyjną, rozgrywki w tenisie stołowym, zajęcia plastyczne, ekologiczne, socjoterapeutyczne, podstawy wędkarstwa.

Sport i edukacja na wakacjach - razem raźniej
Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Gdańsku
30,5 pkt., kwota dofinansowania: 5460 zł
Projekt realizowany będzie wspólnie przez dwa rodzinne domy dziecka i przewiduje pobyt łącznie 10 wychowanków na 28-dniowych koloniach letnich o charakterze edukacyjno-sportowym w Przywidzu. W programie są zajęcia sportowe i edukacyjne, m.in. naukę gry w piłkę siatkową, zawody w unihokeja, gimnastykę korekcyjną, rozgrywki w tenisie stołowym, zajęcia plastyczne, ekologiczne, socjoterapeutyczne, podstawy wędkarstwa.

Gdynia to wiosna, lato, jesień i zima
Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Gdyni
30 pkt., kwota dofinansowania: 5500 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie akcesoriów fotograficznych i realizację zajęć z fotoreporterem i zajęć plenerowych.

Edukacja na najwyższym poziomie
Rodzinny Dom Dziecka w Kiedosach
30,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Środki będą przeznaczone na pobyt w schronisku na Polanie Głodówka. Projekt wspólny czterech rodzinnych domów dziecka. W czasie wyjazdów odbędą się spotkania z psychologiem i terapeutą, cykliczne spotkania warsztatowe, różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, wycieczki piesze po okolicy.

Wyrównać szanse
Rodzinny Dom Dziecka we Władysławowie
30,5 pkt., kwota dofinansowania: 4200 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie korepetycji z przedmiotów ścisłych dla dwóch wychowanek, kursu tańca dla dwojga wychowanków i zajęć na basenie dla sześciorga dzieci.

Wiedza naszą przyszłością
Fundacja "Kairos"
30 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Projekt zakłada wykorzystanie dotacji na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych dla 27 wychowanków wrocławskich rodzinnych domów dziecka.

Nadrabianie zaległości edukacyjnych poprzez realizację dodatkowych lekcji (korepetycji) jako wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z RDDz nr 7 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 7 we Wrocławiu
30 pkt., kwota dofinansowania: 6880 zł
Dotacja zostanie przeznaczona na opłacenie korepetycji z matematyki, fizyki, chemii, przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów zawodowych dla czterech wychowanków.

Z językami obcymi przez szkołę podstawową, gimnazjum i dorosłe życie
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach
30 pkt., kwota dofinansowania: 7800 zł
Załozeniem projektu jest wyrównanie opóźnień w nauce języka niemieckiego i angielskiego oraz jego doskonalenie poprzez regularne lekcje w domu dla siedmiorga wychowanków.

Wyrównać krok cz.4 "w drodze"
Rodzinny Dom Dziecka ne 28 we Wrocławiu
30 pkt., kwota dofinansowania: 7280 zł
Pieniądze będą przeznaczone na opłacenie kursu języka angielskiego, korepetycji z języka niemieckiego, terapię logopedyczną, treningi piłki nożnej oraz warsztaty śpiewu i tańca. W projekcie weźmie udział sześcioro wychowanków.

Edukacja - to lepszy start w przyszłość
Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Częstochowie
30 pkt., kwota dofinansowania: 4977 zł
Środki z dotacji zostaną przeznaczone na opłacenie kontynuacji kursów języka angielskiego dla pięciorga wychowanków.

Młodzieżowa Akademia Dobrej Fotografii
Rodzinny Dom Dziecka w Grabinku
30 pkt., kwota dofinansowania: 6080 zł
W ramach projektu zostaną zrealizowane wyjazdowe warsztaty fotograficzne oraz zostanie zakupiony odpowiedni sprzęt.

Podróże kształcą - żyć zdrowiej - żyć we wspólnocie
Rodzinny Dom Dziecka w Lidzbarku Warmińskim
30 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
W ramach projekty zaplanowany jest trzytygodniowy pobyt w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym w Kołobrzegu oraz zwiedzenie Niechorza, Międzyzdrojów, Świnoujścia, Wolina oraz Wolińskiego Parku Narodowego. Ze wsparcia skorzysta dziesięcioosobowa rodzina (wszystkie dzieci mają problemy zdrowotne i wskazania do rehabilitacji).

Mam talent
Rodzinny Dom Dziecka w Warszawie
30 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone na pokrycie czesnego za szkołę muzyczną dla czwórki dzieci.

Wspomnienia z wakacji
Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Gdyni
30 pkt., kwota dofinansowania: 9073 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie warsztatów plenerowych w Lwówku Śląskim wraz z wycieczkami plenerowymi: na Śnieżkę, w Góry Stołowe, do Zamku Książ, do jaskini Zimna Dziura i Lwóweckie Skały. Z pomocy skorzysta dwunastoosobowa rodzina.

Nie paluszkiem po mapie, ale stópkami po naszym Kraju
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Strzelinie
30 pkt., kwota dofinansowania: 9795 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na wycieczki edukacyjne rozwojowo-krajoznawcze, połączone z integracją rówieśniczą, zdobywaniem wiedzy historycznej, przyrodniczej. W programie przewidywane jest poznanie okolic Wisły, Krakowa, Warszawy oraz Kazimierza Dolnego. Wspólny projekt rodzinnego domu dziecka i rodziny zastępczej.

Mali ludzie w wielkim mieście…
Rodzinny Dom Dziecka w Paulinie
30 pkt., kwota dofinansowania: 3000 zł
Przyznane środki pozwolą na zrealizowanie wyjazdów czterech wychowanków wraz z opiekunem do kina, teatru, kawiarni i na basen.

Nauka szansą na lepszą przyszłość
Rodzinny Dom Dziecka w Broniszewie
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł

Dotacja zostanie przeznaczona na zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z jęz. polskiego, matematyki, historii i przyrody oraz zajęcia logopedyczne dla czworga dzieci.

Wiedza to moja przyszłość
Placówka Rodzinna nr 4 w Radomiu
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 5700 zł
Dofinansowanie zajęć wyrównawczych z jęz. polskiego i z matematyki dla pięciorga wychowanków.

Z czasem wszystko jest możliwe II
Pierwszy Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 6480 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie kursu języka niemieckiego dla jednego wychowanka oraz zajęć z języka angielskiego przygotowujących do matury dla jednej wychowanki.

Ze Św. Mikołajem do następnej klasy
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Jaworzu
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Dzięki dofinansowaniu tego projektu kontynuowane będą z czwórką młodszych dzieci zajęcia o charakterze reedukacyjnym nastawione na wyrównywanie zaległości i mikrodeficytów rozwojowych, w tym usprawnianie obniżonych funkcji percepcyjno-motorycznych oraz analizatorów: słuchowego i wzrokowego. Z pomocy skorzysta sześcioro wychowanków.

Dobre zakończenie
Rodzinny Dom Dziecka Fundacji "Happy Kids" w Łodzi, ul. Godna
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 1450 zł
Celem projektu jest kompleksowa pomoc edukacyjno-wyrównawcza dla jednego wychowanka przygotowującego się do egzaminu gimnazjalnego.

Moja pasja, mój trening, moja kariera
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 6190 zł
Dofinansowanie będzie przeznaczone na rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i hobbystycznych najstarszych wychowanków. Z pieniędzy opłacone zostanie czesne na kierunku politologia, kurs prawa jazdy, członkowstwo w klubie sportowym oraz korepetycje z języka angielskiego. Z pomocy skorzysta czwórka wychowanków.

Nauka ze Świętym Mikołajem
Placówka Rodzinna nr 7 w Radomiu
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Pieniądze z dotacji przeznaczone zostaną na opłacenie korepetycji z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki dla czworga wychowanków.

Myśl logicznie - alternatywne formy edukacji nauk ścisłych
Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Kielcach
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 4000 zł
W ramach projektu sfinansowane zostaną korepetycje z matematyki i biologii dla ośmiorga wychowanków.

Terapia Biofeedback
Rodzinny Dom Dziecka w Bochni
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Pieniądze będą przeznaczone na terapię Biofeedback - bezinwazyjną metodę stymulacji pracy mózgu dla ośmiorga wychowanków.

Poprawna wymowa cz. III
Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Daleszycach
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Kontynuacja całorocznych zajęć logopedycznych dla sześciorga wychowanków.

Edukacja na najwyższym poziomie

Placówka Rodzinna "Dom przy Sercu"
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Środki będą przeznaczone na pobyt w schronisku na Polanie Głodówka. Projekt wspólny czterech rodzinnych domów dziecka. W czasie wyjazdów odbędą się spotkania z psychologiem i terapeutą, cykliczne spotkania warsztatowe, różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, wycieczki piesze po okolicy.

Funkcjonujemy lepiej i czujemy się lepiej
Rodzinny Dom Dziecka w Gąsawie
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 9800 zł
Pieniądze będą przeznaczone na: bilety na basen, dopłatę do turnusu rehabilitacyjnego, zakup komputera do nauki pisania przez dzieci oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Skrzydła…
Rodzinny Dom Dziecka w Paulinie
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 3716 zł
Przyznane środki pozwolą na zorganizowanie warsztatów socjoterapeutycznych dla czterech wychowanków, którzy objęci zostali opieką psychiatryczną i pedagogiczną.

Edukacja - terapia poprzez zajęcia z koniem

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Promyk Nadziei"
29 pkt., kwota dofinansowania: 9800 zł
Dotacja zostanie przeznaczona na hipoterapię i naukę jazdy konnej dla jedenaściorga dzieci z zawodowych rodzin zastępczych.

Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się
Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach
29 pkt., kwota dofinansowania: 6998 zł
Dotacja umożliwi zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla niedowidzącego 7-letniego chłopca w postaci komputera z dużym monitorem, do tego specjalnego programu powiększająco-udźwiękowiającego i klawiatury z powiększoną czcionką. Zakupione zostaną specjalne programy komputerowe, które pobudzą zainteresowanie nauką czytania i pisania, pozwolą na utrwaleniu zasad ortografii i udoskonala technikę rachunkową. Ponadto zostanie sfinansowany kurs jęz. angielskiego dla jednego wychowanka (kontynuacja działań z poprzedniej edycji FE).

Lepiej mówię ze Świętym Mikołajem
Placówka Rodzinna nr 4 w Radomiu
29 pkt., kwota dofinansowania: 1400 zł
Pieniądze będą przeznaczone na opłacenie zajęć logopedycznych dla jednej wychowanki, które usprawnią aparat mowy oraz sposób komunikowania się z rówieśnikami.

Poznajemy Góry Izerskie i Karkonosze
Rodzinny Dom Dziecka nr 24 we Wrocławiu
29 pkt., kwota dofinansowania: 4060 zł
Uzyskane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów udziału czwórki dzieci w 11-dniowej wyprawie edukacyjno-krajoznawczej w Góry Izerskie i Karkonosze. W trakcie wyprawy jej uczestnicy zapoznają się z największymi ciekawostkami geograficznymi Karkonoskiego Parku Narodowego: Szrenica, Wodospad Szklarki, Wodospad Kamieńczyka, Śnieżne Kotły, Śnieżka oraz zwiedzą Szklarską Porębę i Karpacz.

Zakopanego ośnieżone stoki rozszerzają nasze widoki
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Bohukałach
29 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Środki zostaną wykorzystane na wspólny wyjazd do Zakopanego dzieci (35 osób) i opiekunów (6 osób) z trzech rodzinnych domów dziecka. W wyjeździe weźmie tez udział troje wolontariuszy oraz psycholog, który poprowadzi zajęcia z dziećmi i rodzicami. Dzięki projektowi dzieci nauczą się jeździć na nartach, nawiążą nowe znajomości i wezmą udział w spotkaniach grup rozwojowych. Rodzice będą mogli wymienić doświadczenia i skorzystać ze wsparcia psychologa.

Zakopanego ośnieżone stoki rozszerzają nasze widoki
Dom Rodzinny w Żabcach
29 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Środki zostaną wykorzystane na wspólny wyjazd do Zakopanego dzieci (35 osób) i opiekunów (6 osób) z trzech rodzinnych domów dziecka. W wyjeździe weźmie tez udział troje wolontariuszy oraz psycholog, który poprowadzi zajęcia z dziećmi i rodzicami. Dzięki projektowi dzieci nauczą się jeździć na nartach, nawiążą nowe znajomości i wezmą udział w spotkaniach grup rozwojowych. Rodzice będą mogli wymienić doświadczenia i skorzystać ze wsparcia psychologa.

Zakopanego ośnieżone stoki rozszerzają nasze widoki
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Bohukałach
29 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Środki zostaną wykorzystane na wspólny wyjazd do Zakopanego dzieci (35 osób) i opiekunów (6 osób) z trzech rodzinnych domów dziecka. W wyjeździe weźmie tez udział troje wolontariuszy oraz psycholog, który poprowadzi zajęcia z dziećmi i rodzicami. Dzięki projektowi dzieci nauczą się jeździć na nartach, nawiążą nowe znajomości i wezmą udział w spotkaniach grup rozwojowych. Rodzice będą mogli wymienić doświadczenia i skorzystać ze wsparcia psychologa.

Z pomocą łatwiej - kontynuacja
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Bohukałach
29 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie zajęć z języka rosyjskiego oraz matematyki, fizyki i chemii, które pomogą wyrównać zaległości w programami nauczania oraz udoskonalić umiejętności dzieci, które radzą sobie lepiej. Z pomocy skorzysta siedmioro wychowanków.

Inwestujemy w siebie

Rodzinny Dom Dziecka Stowarzyszenia Pro Familia w Krakowie
29 pkt., kwota dofinansowania: 9000 zł
Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie zajęć sportowych (piłka nożna, tenis, sztuki walki, nauka i doskonalenie pływania), tanecznych, plastycznych oraz na kontynuację nauki języka angielskiego.

Wspólnie poznajemy świat i siebie

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Białymstoku
29 pkt., kwota dofinansowania: 6300 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie czterech wyjazdów edukacyjnych w postaci wycieczek dla wszystkich wychowanków domu i opiekunów: do Warszawy, Lublina, szlakiem rękodzieła ludowego Podlasia. W planie jest również wyjazd na obóz w góry dla dwóch wychowanek i na obóz sportowy dla jednego wychowanka. Wspólny projekt dwóch rodzinnych domów dziecka.

Wspólnie poznajemy świat i siebie
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Białymstoku
29 pkt., kwota dofinansowania: 4300 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie czterech wyjazdów edukacyjnych w postaci wycieczek dla wszystkich wychowanków domu i opiekunów: do Warszawy, Lublina, szlakiem rękodzieła ludowego Podlasia. Wspólny projekt dwóch rodzinnych domów dziecka.

Myślę, więc będę
Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku
29 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
W ramach projektu trzynastoosobowa rodzina wyjedzie na dziesięciodniowy obóz realizowany przez Akademię ECCE HOMO XXI. W programie są m.in. ćwiczenia koncentracji i wyobraźni, poznanie technik pamięciowych, ćwiczenia specjalnych form relaksu, ortografii i matematyki, spacery ekologiczne, rozpoznawanie ptaków, drzew i roślin.

Wspólne życie - Wspólna nauka - kontynuacja
Rodzinny Dom Dziecka Fundacji "Happy Kids" w Łodzi, ul. Jarowa
29 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Dofinansowanie przeznaczone będzie do Zakopanego w czasie ferii zimowych oraz na naukę jazdy na nartach dla czworga dzieci i na desce snowboard dla trzech wychowanków.

Św. Mikołaj pomaga Magdusi i Weronice

Rodzinny Dom Dziecka w Piastowie
29 pkt., kwota dofinansowania: 9900 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie zajęć wyrównawczych dla dwóch wychowanek.

Okno na świat na Polnej
Placówka Rodzinna nr 4 w Wołowie
29 pkt., kwota dofinansowania: 4800 zł
Opłacenie nauki języka angielskiego i niemieckiego dla trzech wychowanek.

Uczymy się mówić po angielsku
Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Rudzie Śląskiej
29 pkt., kwota dofinansowania: 4200 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie kosztów kursów języka angielskiego. Projektem zostanie objętych sześcioro wychowanków.

Poszerzamy granice swoich możliwości, cz. II
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Kawęczynie
29 pkt., kwota dofinansowania: 9000 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie bloku zajęć wyrównawczych i korekcyjnych oraz zajęć tańca towarzyskiego. Z pomocy skorzysta ośmioro wychowanków.

Edukacja na najwyższym poziomie
Rodzinny Dom Dziecka nr 15 we Wrocławiu
29 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Środki będą przeznaczone na pobyt w schronisku na Polanie Głodówka. Projekt wspólny czterech rodzinnych domów dziecka. W czasie wyjazdów odbędą się spotkania z psychologiem i terapeutą, cykliczne spotkania warsztatowe, różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, wycieczki piesze po okolicy.

Z językiem angielskim za pan brat cz. II
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Woli Kopcowej
29 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie kursu języka angielskiego dla pięciorga wychowanków, korepetycji z języka angielskiego dla dwojga wychowanków oraz realizację krótkich wycieczek weekendowych.

Plener plastyczny "Historia i natura na sztaludze"

Rodzinny Dom Dziecka w Przedmościu
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Plener zakłada warsztaty, na których dzieci dziewięcioro dzieci będzie przenosić na papier i płótno wrażenia z wycieczek po Dolnym Śląsku. Zajęcia będą kontynuacją ubiegłorocznego pleneru, który przyniósł dobre rezultaty.

Dla każdego cos dobrego

Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Siedlcach
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 4450 zł
Dotacja pokryje koszty kursu na prawo jazdy dla dwojga wychowanków oraz nauki języka angielskiego dla dwojga wychowanków.

Szkoła dla rodziców zastępczych
Rodzinny Dom Dziecka w Składowicach
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 3500 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie indywidualnych warsztatów dla rodziców zastępczych, mających na celu wyposażenie opiekunów w wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu radzenia sobie z trudnościami, mogącymi wystąpić w czasie sprawowania opieki zastępczej.

Wyrównywanie szans - języki obce: język angielski etap III kontynuacja, język niemiecki, dobry początek
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Jaworzu
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 5500 zł
Dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie cyklu szkoleń językowych z języka angielskiego dla sześciorga wychowanków.

Bliskie, nieznane, ciekawe…
Rodzinny Dom Dziecka w Zakrzewie
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 8721 zł
Dotacja pozwoli na pokrycie kosztów wyjazdu edukacyjno-integracyjnego dwóch rodzinnych domów dziecka. W programie przewidziane jest zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego, muzeum w Smołdzinie, latarnia morska w Czołpinie, miasteczko Western City, wejście na wieżę widokową Rowokół. W trakcie pobytu będą przeprowadzone zajęcia wzmacniające osobowość dzieci (m.in. komunikacja interpersonalna, praca w grupie, sposoby radzenia sobie ze stresem).

Bliskie, nieznane, ciekawe…
Dom Rodzinny w Starych Juchach
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 8496 zł
Dotacja pozwoli na pokrycie kosztów wyjazdu edukacyjno-integracyjnego dwóch rodzinnych domów dziecka. W programie przewidziane jest zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego, muzeum w Smołdzinie, latarnia morska w Czołpinie, miasteczko Western City, wejście na wieżę widokową Rowokół. W trakcie pobytu będą przeprowadzone zajęcia wzmacniające osobowość dzieci (m.in. komunikacja interpersonalna, praca w grupie, sposoby radzenia sobie ze stresem).

Pomimo trudności
Rodzinny Dom Dziecka nr 8 we Wrocławiu
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 8500 zł
Środki z dotacji będą przeznaczone na korepetycje z matematyki, języka polskiego i angielskiego dla dwóch wychowanek oraz terapię logopedyczną dla jednej z wychowanek.

Wychowanie przez kulturę i sport

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Białymstoku
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 4520 zł
Pieniądze z dotacji będą przeznaczone na opłatę rocznego kursu języka hiszpańskiego dla dwóch wychowanek oraz lekcji pianina dla jednej wychowanki.

Robię to, co lubię

Rodzinny Dom Dziecka nr 12 we Wrocławiu
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 4267,5 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci: choreograficznych dla jednej wychowanki, indywidualnej nauki śpiewu solowego dla jednej wychowanki, nauki pływania dla czworga wychowanków

Pokonujemy trudności - kontynuacja projektu
Rodzinny Dom Dziecka w Osieku
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 9990 zł
Pieniądze z projektu zostaną przeznaczone na organizację zajęć terapeutycznych indywidualnych dla sześciorga dzieci, obejmującą: wszechstronną pomoc i wsparcie w pokonywaniu trudności, budowanie poczucia własnej wartości, przebudowę osobowości, rozwój osobisty, świczenie pamięci i koncentracji uwagi, techniki uczenia się i zapamiętywania. Dzieci wezmą też udział w turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu.

Klucz do Królestwa - kontynuacja
Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu Świętokrzyskim
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 6000 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie nauki języka angielskiego dla siedmiorga wychowanków.

Z angielskim za pan brat
Rodzinny Dom Dziecka w Nowej Wsi Wschodniej
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 4700 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na naukę języka angielskiego w szkole językowej dla czterech wychowanek.

Pomóżmy dzieciom

Rodzinny Dom Dziecka w Cegielni Kosewo
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 7200 zł
Pieniądze przeznaczone będą na zajęcia wyrównawcze dla ośmiorga dzieci.

Uczymy się uczyć
Rodzinny Dom Dziecka nr 3 w Rudzie Śląskiej
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 8400 zł
W projekcie przywidziany jest udział siedmiorga wychowanków w zajęciach edukacyjnych doskonalących technikę czytania, poznawać techniki zapamiętywania i metody racjonalnego uczenia się.

I Ty potrafisz gotować - warsztaty kulinarne
Fundacja Pomocy Dzieciom "Przystanek-Dziecko"
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 8000 zł
Celem projektu jest nauka gotowania i przygotowywania posiłków przez siedemdziesięcioro pięcioro dzieci z rodzinnych domów dziecka. Dzieci poznają zasady zdrowego żywienia i oszczędnego gospodarowania pieniędzmi. Na zakończenie warsztatów zostanie zorganizowany festyn.

Bądźmy lepsi dla siebie i innych cz. II
Rodzinny Dom Dziecka w Dzięgielowie
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 7250 zł
Środki z dotacji zostaną przeznaczone na opłacenie całorocznej pomocy psychoterapeutycznej dla opiekunów i dzieci w formie spotkań indywidualnych i grupowych. Spotkania grupowe miałyby charakter wyjazdów weekendowych, podczas których poprzez zabawę i warsztaty odbędzie się integracja i nauka prawidłowych zachowań.

Mazowsze - poznajmy je razem

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach
28 pkt., kwota dofinansowania: 3500 zł
Pieniądze pokryją koszty cyklu wycieczek po regionie mazowieckim. W programie przewidziane jest zwiedzanie Warszawy: Starego Miasta, Krakowskiego Przedmieścia, placów i parków, Pałacu Kultury i Nauki, ZOO, pałacu i parku w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Oceanarium, poza tym: Niepokalanowa, Żelazowej Woli, Nieborowa, Arkadii, Płocka, Czerska n. Wisłą i Czerwińska n. Wisłą.

Ze Świętym Mikołajem nie saniami, a jachtem

Pierwszy Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej
28 pkt., kwota dofinansowania: 7500 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie obozu żeglarskiego ze szkoleniem na patent żeglarza jachtowego na Mazurach. Projektem zostanie objętych pięcioro dzieci.

Obóz konny dla dzieci
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Stradomi Dolnej
28 pkt., kwota dofinansowania: 6800 zł
Siedmiodniowy obóz konny dla dziesięciorga dzieci w Gospodarstwie Agroturystyczno-Ekologicznym. Dziesięcioro dzieci będą uczyć się opiekowania końmi i jazdy konnej.

Wyprawa poza horyzont
Rodzinny Dom Dziecka w Górznie
28 pkt., kwota dofinansowania: 7518 zł
Dotacja zostanie przeznaczona na 4 wyjazdy do filharmonii, teatru, opery (operetka, balet). W planie przewiduje się również zwiedzanie muzeów, wystaw, kontakt ze sztuką współczesną, spotkanie z wykładowcą rzeźby na UMK w Toruniu, seans w planetarium i orbitarium. Pomocą zostanie objętych dziesięcioro dzieci i dwóch opiekunów.

Ja też potrafię II

Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Chorzowie
28 pkt., kwota dofinansowania: 9925 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie letnich warsztatów twórczości dla dwunastu osób, będących kontynuacją działań z poprzedniej edycji FE, oraz zimowych warsztatów teatralno-terapeutycznych w Bieszczadach dla 10 osób.

Będę człowiekiem z językiem
Rodzinny Dom Dziecka Fundacji "Happy Kids" w Łodzi, ul. Godna
28 pkt., kwota dofinansowania: 7038 zł
Z dotacji zostanie sfinansowana nauka języka angielskiego dla piątki dzieci oraz zajęcia z języka niemieckiego dla jednego dziecka, w szkole języków obcych.

Nie jestem sam
Rodzinny Dom Dziecka nr 8 we Wrocławiu
28 pkt., kwota dofinansowania: 9000 zł
Środki z dotacji przeznaczone będą na korepetycje i zajęcia terapeutyczne (hipoterapia i zajęcia logopedyczne) dla jednego wychowanka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Spokojny na angielskim

Fundacja Marysia
28 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie części wydatków związanych ze zorganizowaniem zajęć terapeutyczno-wyrównawczych połączonych z nauką języka angielskiego dla jedenaściorga dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Kraśniku.

Na mazurskie morze - wakacje 2009

Rodzinny Dom Dziecka Fundacji "Happy Kids"w Łodzi, ul. Czahary
28 pkt., kwota dofinansowania: 3700 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na wyczarterowanie łodzi żaglowej dla sześciu osób, którą uczestnicy rejsu popłyną na jezioro Roś z miejscowości Zielony Gaj przez Tałty, Jezioro Mikołajskie, Śniardwy, Seksty oraz Kanał Jegliński.

Obóz terapeutyczno-edukacyjny - kontynuacja
Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu Świętokrzyskim
28 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
W projekcie zaplanowany jest obóz terapeutyczno-edukacyjny, podczas którego odbędą się zajęcia hipoterapeutyczne oraz zwiedzanie Trójmiasta, Twierdzy Modlin i Oceanarium.

Z ekologią za pan brat
Dom Rodzinny Żytnia w Toruniu
28 pkt., kwota dofinansowania: 8000 zł
Projekt ten koncentruje się na zajęciach o charakterze edukacyjnym mającym na celu rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych jedenaściorga dzieci. Projekt przewiduje pięciodniowy pobyt w Ośrodku Edukacji Ekologicznej oraz systematyczne zajęcia raz w tyg. z wolontariuszem - doktorem biologii. Raz w miesiącu zaplanowany jest wyjazd do takich instytucji jak: Ogród Zoobotaniczny, Szkoła Leśna w Barbarce, Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach, Muzeum Etnograficzne, Instytut Biologii i Nauki o Ziemi itp.

Chcę być wśród was
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wiktorowie
28 pkt., kwota dofinansowania: 8000 zł
Projekt polega na zorganizowaniu całorocznych lekcji wyrównawczych z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego oraz terapii wielokierunkowej dla czterech wychowanek.

Nie ma czasu do stracenia - kontynuacja
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Woli Kopcowej
28 pkt., kwota dofinansowania: 5000 zł
Środki zostaną przeznaczone na zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki i matematyki dla nowo przyjętych dzieci oraz dwóch uczennic technikum ekonomicznego oraz na zajęcia na basenie i wyjścia kulturalne.

Poznajemy regiony naszego kraju- góry zimą
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Górze
28 pkt., kwota dofinansowania: 10 000 zł
Siedmiodniowy wyjazd trzynastoosobowej rodziny w góry zimą do miejscowości Wierchomla. W programie jest codzienna nauka jazdy na nartach.

Okno na świat cz. II

Rodzinny Dom Dziecka przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny w Chorzowie
27,5 pkt., kwota dofinansowania: 6400 zł
Dotacja zostanie przeznaczona na zakup 8 rowerów turystycznych, a następnie realizację wycieczek rowerowych ścieżkami miasta Chorzowa i Regionu Śląskiego. Pomocą zostanie objętych sześcioro dzieci i dwóch opiekunów.

Woda to nasz przyjaciel - leczy, uczy, bawi
Rodzinny Dom Dziecka nr 7 w Gdyni
27,5 pkt., kwota dofinansowania: 1320 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie zajęć na basenie dla chłopca mającego problem z nadwagą.

Nie samym chlebem żyje człowiek
Rodzinny Dom Dziecka Stowarzyszenia Pro Familia
27,5 pkt., kwota dofinansowania: 6400 zł
Środki przeznaczone zostan a na sfinansowanie uczestnictwa dzieci wraz z opiekunami w całorocznych, różnorodnych działaniach artystycznych i kulturalnych, również wycieczek edukacyjnych. W planach jest wyjście m.in. do teatru, opery, Aquaparku, muzeów.

Uczymy się aktywnie spędzając weekendy - rozwijamy talenty i zainteresowania

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu
27,5 pkt., kwota dofinansowania: 5258 zł
Środki zostaną przeznaczone na weekendowe wycieczki edukacyjno-krajoznawcze oraz na rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez wyjścia do kina, teatru, muzeum, centrum sportu i rekreacji, warsztaty taneczne. Z pomocy skorzysta dziesięcioosobowa rodzina.

Z Mikołajem - sprawniejsi
Rodzinny Dom Dziecka w Lipnicy Wielkiej
27,5 pkt., kwota dofinansowania: 9720 zł
Wyjazd na turnus rehabilitacyjny połączony z realizacją krótkich wycieczek krajoznawczych. Z pomocy skorzysta siedmioro wychowanków i dwoje opiekunów.

Ruch to zdrowie
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Radomiu
27 pkt., kwota dofinansowania: 5000 zł
Środki przeznaczone zostaną na dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania, które pozwolą wyciszyć i zrelaksować wychowanków: zajęcia hipologiczne i na basenie.

Do ludzi po naukę
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Miękini
27 pkt., kwota dofinansowania: 5000 zł
Pieniądze z dotacji zostaną przeznaczone na zajęcia wyrównawcze z nauczania początkowego oraz korepetycje z matematyki i języka angielskiego dla pięciorga dzieci.

Beatius est magis dare, quam accipere - Kochać mądrze
projekt własny Fundacji Świętego Mikołaja
kwota dofinansowania: 5 000 zł
Normal 0 21 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Kurs umiejętności dla Rodzin Zastępczych i Placówek Rodzinnych oraz warsztaty diagnostyczno-terapeutyczne dla dzieci.

Zawodowe rodziny zastępcze, które otrzymały dofinansowanie:

Zobaczyć, poznać - lepiej zrozumieć
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Gaszowicach, Agnieszka i Grzegorz Najduch
34,5 pkt., kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Pieniądze uzyskane z dotacji pozwolą współfinansować czternastodniowy wyjazd edukacyjno-rehabilitacyjny do miejscowości Rabka Zdrój dla siedmiorga dzieci i dwojga opiekunów.

Uczymy się poprawnie mówić ze św. Mikołajem
Zawodowa Rodzina Zastępcza "Kocurki", Elżbieta i Wiesław Kocur
33,5 pkt., kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Pieniądze z dotacji będą przeznaczona na zakup specjalistycznego oprogramowania do terapii logopedycznej. Z pomocy skorzysta troje dzieci.

O lepsze jutro
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Toruniu, Katarzyna i Arkadiusz Kapica
31,5 pkt., kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Czwórka dzieci uzyskują pomoc w formie korepetycji z matematyki, jęz. polskiego, jęz. angielskiego. Projekt zakłada wyrównanie szans edukacyjnych wychowanków oraz umożliwienie kontynuowania nauki na wyższych poziomach edukacyjnych.

Uczę się - cieszę się
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Łodzi, Iwona i Mariusz Szmigiel
31,5 pkt., kwota dofinansowania: 3 848,00 zł
Dotacja zostanie przeznaczona na wyrównywanie szans sześcioletniej wychowanki, która choruje na chondrodystrofię. Dziewczynka będzie uczestniczyła w zajęciach plastycznych, tanecznych, w ognisku muzycznym, w szkółce łyżwiarskiej, gimnastyce korekcyjnej, będzie również opłacona nauka języka angielskiego.

Pokonać strach… Rozwinąć skrzydła
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Tarnowskich Górach, Małgorzata Szczepańska-Tomal
31 pkt., kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Pieniądze z dotacji będą przeznaczone na korepetycje z języka matematyki i języka angielskiego dla trojga wychowanków oraz na psychoterapię rodzinną, indywidualną i zajęcia na basenie.

Nie paluszkiem po mapie, lecz stópkami po naszym kraju, cz.I
Zawodowa Rodzina Zastępcza z Borowa, Marketa Wełpa
30,5 pkt., kwota dofinansowania: 4 960,00 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na wycieczki edukacyjne rozwojowo-krajoznawcze, połączone z integracją rówieśniczą, zdobywaniem wiedzy historycznej, przyrodniczej. W programie przewidywane jest poznanie okolic Wisły, Krakowa, Warszawy oraz Kazimierza Dolnego. Wspólny projekt rodzinnego domu dziecka i rodziny zastępczej.

Hipoterapia i spotkania z kulturą
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Wołominie, Anna Matuszewska
30,5 pkt., kwota dofinansowania: 3 500,00 zł
Pieniądze z Funduszu Edukacyjnego zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zajęć hipoterapii dla dziecka z zaburzeniami rozwoju oraz na sfinansowanie jednego wyjazdu miesięcznie dla czwórki dzieci i dwójki opiekunów do kina, teatru lub muzeum.

Już nie sieroty, chociaż z Sierot!
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Sierotach, Małgorzata i Piotr Magdziak
29,5 pkt., kwota dofinansowania: 4 952,00 zł
Pieniądze zostaną przeznaczone na opłacenie całorocznych zajęć: nauki gry w szachy dla niedowidzącej 4-letniej, zdolnej wychowanki, nauki tańca dla 8-letniej wychowanki oraz rodzinnych wyjazdów cyklicznych dla dwunastu osób.

Uczymy się pływać ze Św. Mikołajem
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Lisowie, Katarzyna Jastrząb
29 pkt., kwota dofinansowania: 4 480,00 zł
Pieniądze przeznaczone będą na naukę pływania oraz zajęcia korekcyjne na basenie. Pomocą zostanie objętych ośmioro dzieci.

Moje ciało - pełna kontrola
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Pyskowicach, Anna i Krzysztof Suchon
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 4 047,00
Pieniądze pozwolą na udział czwórki dzieci z opiekunem w integracyjnym turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym oraz pokryją koszty cotygodniowych wyjazdów do Parku Wodnego.

Tańcz ze św. Mikołajem
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Ornecie, Joanna i Andrzej Makarewicz
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 3 300,00 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie nauki tańca towarzyskiego dla trójki dzieci, nauki karate dla jednego dziecka, obozu tanecznego dla dwójki dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych oraz opłacenie kosztu kupna stroju dla dwójki dzieci.

Łatwiej ze św. Mikołajem
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Kajetanowie, Dorota i Czesław Bracha
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie korepetycje z języka angielskiego i matematyki oraz zajęcia z psychologiem i z logopedą.

Słoneczna strona świata z Mikołajem
Pogotowie Rodzinne w Łodzi, Ewa i Jacek Góreccy
28,5 pkt., kwota dofinansowania: 4 000,00 zł
Udział jednego dziecka i opiekuna w specjalistycznym programie rehabilitacyjno-edukacyjnym stymulującym ogólny rozwój i usprawniającym zaburzone funkcje rozwojowe w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Z Mikołajem na koniu dla zdrowia i przyjemności
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Marwicach, Barbara i Andrzej Borowczak
28 pkt., kwota dofinansowania: 4 000,00 zł
Dotacja zostanie wykorzystana na opłacenie zajęć hipoterapeutycznych dla ośmiorga dzieci.

Edukacja drogą do sukcesu
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Sopocie, Ewa i Henryk Sychowscy
28 pkt., kwota dofinansowania: 800,00 zł
Pieniądze z dotacji będą przeznaczone na opłacenie nauki zawodu malarza-tapeciarza dla 16-letniego wychowanka.

Z książką czujemy się jak ryba
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Łodzi, Mariola Dąbrowska
28 pkt., kwota dofinansowania: 4 500,00 zł
W ramach projektu zrealizowany zostanie wyjazd edukacyjny, w trakcie którego sześcioosobowa rodzina zwiedzi m.in. Oświęcim, okolice Bukowiny Tatrzańskiej, muzeum Kornela Makuszyńskiego, Stary Cmentarz na Pękowym Brzysku w Zakopanem (szukanie grobów pisarzy), Białkę Tatrzańską, Muzeum Jana Kasprowicza, Muzeum Zamkowe w Niedzicy, dwór w Łopusznej (siedziba rodziny Tetmajerów), Muzeum Władysława Orkana, Dom Pamięci Ks. Józefa Tischnera, kopalnię soli w Wieliczce. W trakcie wyjazdu dzieci będą czytać opowiadania i wiersze pisarzy związanych z Podhalem oraz uczestniczyć w zajęciach na basenie.

Klaudia uczy się mówić ze Świętym Mikołajem
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Toruniu, Maria Trymerska
28 pkt., kwota dofinansowania: 3 960,00 zł
Dotacja będzie przeznaczona na bardzo intensywne zajęcia z logopedą, wysokiej klasy specjalistą. Pomocą zostanie objęta 7-letnia wychowanka, u której niewyraźna wymowa i częste milczenie może uniemożliwić dalszą edukację w szkole publicznej.

Wczesna interwencja
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Warszawie, Agnieszka i Marcin Chomkowie
28 pkt., kwota dofinansowania: 4 975,00 zł
Całoroczne zajęcia z logopedą, psychologiem i terapeutą SI dla jednej wychowanki.

Dziecięcy świat nauki ze św. Mikołajem
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Łodzi, Dorota Ulkowska
27 pkt., kwota dofinansowania: 4 800,00 zł
Pieniądze przeznaczone zostaną na korepetycje z jęz. angielskiego dla czwórki dzieci i matematyki dla jednego dziecka.

Będę umiał więcej
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Podlesiu, Ewa Buczkowska
27 pkt., kwota dofinansowania: 4 978,00 zł
Całoroczne zajęcia z języka angielskiego dla dwóch wychowanków.

Chcesz profesjonalnie prowadzić pogotowie rodzinne? - ucz się ze św. Mikołajem

Pogotowie Rodzinne w Toruniu, Kinga i Waldemar Kułakowscy
26 pkt., kwota dofinansowania: 2 140,00 zł
Pieniądze zostaną przekazane na pokrycie kosztów udziału osób prowadzących pogotowie rodzinne wraz z ich dziećmi na warsztatach dla rodzin zastępczych. Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku.

Radość, gdy ktoś Cię dostrzega

Pogotowie Rodzinne w Chorzowie, Jolanta Maciejowska-Zaczyk
25,5 pkt., kwota dofinansowania: 3 635,00 zł
Zakup komputera multimedialnego wraz z monitorem oraz zakup odzieży sportowej dla wychowanków. Z pomocy skorzysta siedmioro dzieci.

Św. Mikołaj pomaga nam w angielskim
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Łodzi, Krystyna i Stanisław Ojrzyńscy
25,5 pkt., kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie korepetycji z języka angielskiego dla czworga wychowanków.

Wyrównajmy szanse. Pomoc specjalistyczna dla dzieci
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Wołominie, Małgorzata Tyburska
25 pkt., kwota dofinansowania: 4 620,00 zł
Dotacja pozwoli na sfinansowanie ćwiczeń sensorycznych, rytmiki oraz gimnastyki korekcyjnej dla trójki dzieci.

Domowa Biblioteka
Zawodowa Rodzina Zastępcza w Wilkostowie, Bożena Misztowt
25 pkt., kwota dofinansowania: 2 040,00 zł
Zakup podręczników, encyklopedii, słowników oraz książek młodzieżowych.


Członkowie komisji Funduszu Edukacyjnego:
Jakub Antoszewski - Instytut Badawczy MillwardBrown SMG/KRC
Karolina Bałachowicz- Genesis PR
Anna Bucoń - Gazeta.pl
Agnieszka Furtak - Polskie Radio Trójka
Joanna Gabis-Słodownik - Panorama TVP2
Robert Mazurek - dziennikarz
Patrycja Michońska-Dynek - dziennikarka
Dr Barbara Passini - TPD Krajowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Sylwia Romańczak - Fundacja Świętego Mikołaja
Adam Sobieraj - Polskie Radio Trójka
Marzena Sawuła- Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Joanna Tokarz - Akademia Rozwoju Filantropii

Fundacja
Świętego
Mikołaja